Delegacija NGO sastala se sa Političkim odjelom ambasade SAD u Sarajevu

Predstavnici nevladinih organizacija i akademske zajednice okupljenih oko Deklaracije za ustavne I druge reforme u Bosni I Hercegovini na putu u EU I NATO sastali su se sa predstavnicima Političkog odjela ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.

Delegacija nevladinih organizacija koju su činili Miro Lazović (Forum parlamentaraca BiH 1990), prof.dr. Ivo Komšić (Hrvatsko narodno vijeće BiH), mr.sci. Emir Zlatar (Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Aida Daguda (Centar za promociju civilnog društva) i akademik Abdulah Sidran upoznali su šefa Političkog odjela i njegove saradnike sa temeljnim odrednicama Deklaracije o ustavnim I drugim reformama BiH na putu u EU I NATO, koja je u elektronskoj formi dostavljena Političkom odjelu.

Na susretu su predstavnici organizacija civilnog društva upoznali diplomate američke ambasade sa prijedlozima koji se odnose na onemogućavanje blokade u Federaciji BiH koje se odnose na popunu delegata u Dom naroda Parlamenta FBIH, izbora i smjenjivanja predsjednika/potpredsjednika Federacije BiH, načina izbora sudija Ustavnog suda FBIH.

Delegacija NVO izrazila je zahvalnost američkoj administraciji na dosadašnjoj pomoći u i podršsci koju je pružila narodima I građanima u Bosni I Hercegovini izražavajući očekivanja da će politika koju Vlada SAD provodi u aktuelnom trenutku u regionu Zapadnog Balkana biti bazirana na demokratskim principima, vladavini prava I primjeni međunarodno-pravnih obaveza koje posebno  stoje pred Bosnom I Hercegovinom, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na obavezu provođenja pet presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima Sejdić-Finci, Šlaku, Zornić, Pilav I Pudarić.