Odluke OHR-a moraju biti podređene pravnim stečevinama i vladavini prava

U kontekstu konsultacija OHR-a koje se odvijaju ovih dana, a koje se odnose  na eventualno donošenje Izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH od strane OHR-a Vijeće za provedbu Deklaracije o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO (Vijeće) , smatra da je u ovom trenutku moguće i potrebno mijenjati (dopuniti) Izborni zakon BiH kojim bi se unaprijedio izborni integritet koji je nažalost uveliko kompromitiran.

Parlamentarna Skupština BiH propustila je priliku, posebno opstrukcijom zastupnika/delegata iz HNS-a i SNSD-a, donijeti Izmjene izbornog Zakona o unapređenju integriteta izbornog procesa. Svako ko je pročitao predložene izmjene i dopune Izbornog zakona koji je ponuđen, nije mogao pronaći niti jednu odredbu koja bi bila usmjerena na neku diskriminaciju, nepovoljnost ili antievropski princip, pa jedini zaključak koji se nameće jeste da su ponuđene izmjene i dopune Zakona odbačene kako bi se zadržao status quo i nastavila praksa (koja je i nizom pravosnažnih sudskih presuda potvrđena) izbornog inžinjeringa koji je urušio kredibilitet izbornog procesa u BiH. Ostaje otvorena kalkulacija da oni koji su bili protiv ponuđenih izmjena žele u domaćoj  i međunarodnoj javnosti predstaviti institucije Bosne i Hercegovine nefunkcionanim a državu BiH kao “neuspjelu”, što je postao i javni narativ onih koji blokiraju sve pozitivne procese koji bi trebalo BiH voditi ka kandidatskom članstvu u EU. Ova strategija je razotkrivena i nužno ju je iznova ogoljavati zbog apsolutne većine građana BiH koji žele živjeti u miru i koji žele imati evropsku perspektivu.

Vijeće stoji na stanovištu da je potrebno razmotriti i izmjene i dopune Izbornog zakona BiH u kontekstu onemogućavanje blokada u posrednom dijelu izbora koji se odnosi na popunjavanje delegata u Dom naroda FBIH (a potom i delagata u Dom naroda PSBIH) i izbor predsjednika i podpredsjednika Federacije BiH, jer smo svjedočili nezakonitom blokiranju uspostave izvršnih organa vlasti u FBIH (predsjedništva FBIH I Vlade FBIH) u periodu 2018-2022. godine. Ova praksa je nedopustiva i može se opisati samo kao uzurpacija institucija FBIH i nezakonito konzumiranje vlasti, jer se sasvim jasno volja građana na izborima nije provela, čime se suspendirala demokratija i vladavina prava u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. U ovom dijelu dopuna Zakona mora se voditi računa o jednakopravnosti glasa svakog građanina te stoga nikakvo procentualno (elektorsko) diskriminisanje građana po etničkem principu nije prihvatljivo.

Vijeće će upoznati OHR o činjenici da je glas Vijeća suštinski glas demokratske Bosne i Hercegovine, dakle svih naroda i građana koji žive u BiH, za razliku od političkih stranaka, posebno onih nacionalnih, koje predstavljaju svoje partikulrane interese, a neke od njih izražavaju samo interese svoje etničke skupine što je pogubno za multietničku budućnost BiH.

Uspjeh OHR-a zavisiće od strateškog stava da li će OHR. i ambasadori PIC-a, u svom budućem djelovanju političke dogovore i odluke bazirati i podređivati pravnim stečevinama (kao što je slučaj u svim državama EU)  ili će pravne stečevine i vladavinu prava podređivati političkoj sili tj. političkim odlukama. Vijeće smatra i stoji na stanovištu da sve buduće odluke i djelovanje OHR-a u cjelini moraju biti bazirani i podređeni vladavini prava, odnosno davanju prednosti pravu nad političkim odlukama.

Ukoliko dođe do intervencije OHR-a po navedenim pitanjima, za koje smatramo da su nužne u ovom aktuelnom trenutku, želimo podcrtati da Vijeće ne odustaje od svojih ključnih principa izraženih kroz Deklaraciju o ustavnim i drugim reformama BiH oko koje se okupilo više od 400.000 građana, a oni se odnose na nužnost izmjena Ustava BiH i drugih zakona, koji podrazumijevaju izvršenje presuda ESZLJP iz Strazbura, provedbu stavova iz Rezolucije Vijeća Evrope broj 1315 iz 2006. godine, knjiženje državne imovine na BiH, kao i provedbu presuda Ustavnog i Suda BiH.

Bez ovih ključnih reformi, koje su utemeljene na međunarodnim obavezama BiH, sve druge promjene mogu se smatrati kozmetičkim unapređenjima na ruinama ustavno-pravnog sistema Bosne i Hercegovine, čime će se agonija u bosanskohercegovačkom društvu i državi samo nastaviti. Cijenu će platiti građani BiH a ne političke elite, što predstavnici međunarodne zajednice već jednom moraju jasno shvatiti.

Vijeće će ove stavove zastupati u razgovorima i pregovorima sa domaćim i međunarodnim predstavnicima, a posebno sa Uredom Visokog predstavnika u BiH.

Rukovodstvo Vijeća