Organizacije civilnog društva i akademske zajednice upoznali OHR sa prijedlozima koji se odnose na onemogućavanje blokada u Federaciji BiH

Predstavnici nevladinih organizacija i akademske zajednice okupljenih oko Deklaracije za ustavne I druge reforme u Bosni I Hercegovini na putu u EU I NATO održali su radno konsultativni sastanaka a potom održali susret u OHR-u sa zamjenikom Visokog predstavnika gosp. Tobiasom Privitelliem.

Predstavnici Foruma parlamentaraca BiH 1990, Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatskog narodnog vijeća BiH, Srpskog građanskog vijeća, Jevrejskog KPD La Benevolencija, Udruge Hrvatski dom, Centra za promociju civilnog društva, Akademije nauka i umjetnosti Bosne I Hercegovine, te apelant pred ESZLJP Jakob Finci i predstavnik grupe nezavisnih intelektualaca akademik Abdulah Sidran usaglasili su konkretan prijedlog koji se odnosi na izbor delegata u Dom naroda FBIH, prijedlog deblokade prilikom izbora I smjenjivanja predsjednika/potpredsjednika FBIH I izbora sudija Ustavnog suda FBIH sa kojim su upoznali OHR.

Prijedlog se temelji na postojećem zakonodavnom okviru, ne dovodi do novih etno-teritorijalnih podjela, temelji se na izbornom ali i etničkom legalitetu i legitimitetu izabranih članova skupština I Zastupničkog doma Parlamenta FBIH, odredbi Ustava FBIH o izboru delegata iz kantona kao i Uputstva CIKBIH iz 2018. godine te ni na koji način ne dovodi u pitanje izborni process koji se već odvija.

Civilne organizacije ponovile su svoj stav da se odmah nakon izbora nužno mora pristupiti izmjenama Ustava Bosne I Hercegovine I niza zakona kako bi se prije svega provele presude Evropskog suda za ljudska prava jer se radi o međunarodno pravnim obavezama BiH ali I OHR-a, jer je dejtonskim Ustavom propisano da Evropska konvencija o ljudskim pravima ima direktnu primjenu i da je iznad svakog drugog prava u Bosni I Hercegovini.

Nakon gotovo dvosatnog razgovora jednoglasno je zaključeno da se razgovor između OHR I predstavnika organizacija civilnog društva I akademske zajednice nastavi u što skorije vrijeme, odmah po upoznavanju Viskog predstavnika g. Šmidta I pravnog Odjela OHR-a sa iznesenim prijedlozima.