Organizacije civilnog društva jednoglasno zahtjevaju izmjene i dopune Izbornog zakona BiH uvođenjem savremenih izbornih tehnologija

Organizacije civilnog društva okupljene oko Deklaracije o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO ostaju čvrsto opredjeljeni da je prioritet neophodnih izmjena Ustava BiH i Izbornog zakona BIH inplementacija svih presuda Evropskog suda za ljudska prava, koje nažalost ne samo da ignorišu domaće političke elite, već i OHR, EU i članice PIC-a što otvara prostor sumnjama da EU i drugi partneri provode politiku duplih standarda prema Bosni i Hercegovini.

Unatoč naprijed navedenom, naše organizacije smatraju da je nužno pristupiti izmjenama Izbornog zakona BiH, od strane donosilaca odluka na nivou Bosne i Hercegovine, koje se odnose na integritet izbornog procesa i upotrebu izbornih tehnologija na biračkim mjestima u BiH u oktobru 2024. godine. Izborni procesi u Bosni i Hercegovini su gotovo u cjelosti kompromitirani i ne mogu se smatrati legalnim jer smo svjedoci mnogobrojnim prekrajanjima volje glasača, od strane, prije svega, biračkih odbora koje uspostavljaju političke stranke.

Da bi se obezbijedio puni integritet izbornog procesa i osiguralo da izbori proteknu zakonito i transprentno, a što je istaknuto i u Mišljenju Evropske komisije po zahtjevu BiH za članstvo u EU, odnosno da bi se spriječile uočene manipulacije i nepravilnosti u izbornom procesu na prethodnim izbornim ciklusima, potrebno je stvoriti uslove za otklananje uočenih nepravilnosti uvođenjem savremenih izbornih tehnologija u izborni proces, kao što su mašine za identifikaciju birača, skeneri glasačkih listića, kamere na biračkim mjestima i u centrima za brojanje, softveri za prenos i objedinjavanje rezultata izbora sa biračkog mjesta do državnog nivoa u realnom vremenu unošena, itd.

Ovo je možda krajnji trenutak kada treba reagirati i izmijeniti Izborni zakon BiH, s ciljem uvođenja elektorničkih uređaja u izborni proces, kako bi se u BiH na  najmanju moguću mjeru smanjili utjecaji biračkih odbora, odnosno ljudskog faktora na rezultate glasanja, prije svega na brojanje glasačkih listića.

Konkretno, uvođenje uređaja za skeniranje glasačkih listića ne mijenja  dosadašnji način glasanja na koji su birači navikli, ali omogućava spriječavanje izbornih prevara i falsifikovanje izbornih rezultata. Elektronskom identifikacijom birača bi se spriječile zloupotrebe vezane za identitet birača koji izlaze na glasanje, a bilo bi moguće pratiti i izlaznost birača na izbore u realnom vremenu.

Stoga, naše organizacije zahtjevaće susret sa CIK-om BIH, rukovodstvom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, OHR-om, delegacijom EU sa krajnjom intencijom da se predstavnici naših organzacija pozovu na prvu narednu sjednicu PIC-a.

Današnjem susretu prisustvovali su predstavnici civilnih organizacija Jevrejko kulturno društvo La Benevolencije, Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatskog narodnog vijeća, Srpskog građanskog vijeća, Foruma parlamentaraca BiH 1990, CPCD-a kao i apelant pred ESZLJP g. Jakob Finci.