Organizacije civilnog društva susrele se sa Sir Geoffrey Nice

U prostorijama Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca održan je dvosatni susret i razgovor predstavnika organizacija civilnog društva okupljenih oko Deklaracije o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO sa Sir Geoffrey Niceom, bivšim tužiocem ICTY.

Okvirna tema susreta razgovora bila je „Bosna i Hercegovina između nezavršenih poslova međunarodnog prava i novih (geopolitičkih) pravnih izazova”. Poseban akcent tokom razgovora stavljen je na ciljeve i zahtjeve koje imaju građani Bosne i Hercegovine u kontekstu EU integracija i prevaziđenog ustavnog deytonskog okvira u Bosni i Hercegovini.

Susretu su prisustvovali ak. prof.dr. Ejup Ganić, prof.dr. Kasim Trnka, mr.sci Emir Zlatar, prof.dr. Lada Sadiković (Vijeće Konresa bošnjačkih intelektualaca), prof.dr. Marinko Pejić (Hrvatsko narodno vijeće BiH), Rajko Živković (Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost), Vladimir Andrle (La Benevolencija). Aida Daguda (Centar za promociju civilnog društva), te Sejfudin Hodžić i Sir Nice.