Predstavnici Srpskog građanskog vijeća, Hrvatskog narodnog vijeća, Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Forum parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990 podržali kandidata za srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta RS Vojina Mijatovića

Zoran Jovanović (SGVBIH), prof.dr. Ivo Komšić (HNVBIH), mr.sci. Emir Zlatar (VKBI) i Miro Lazović (Forum parlamentaraca BiH 1990) danas su se u Banja Luci susreli sa kandidatom za srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta Republika Srpska Vojinom Mijatovićem i nosiocem liste iz Banjalučke regije Pokret za Državu Aleksandrom Vukovićem.

Vojin Mijatović je kao član Pokreta za Državu potpisao Deklaraciju o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u EU i NATO u martu 2022. godine čija je temeljna odrednica uređenje Bosne i Hercegovine kao države punih ljudskih prava i sloboda temeljene na ravnopravnosti svih naroda i građana na njenom cijelom teritoriju. Aleksandar Vuković je član Vijeća za implementaciju Deklaracije.

Predstavnici nevladinih organizacija izrazili su podršku i pozvali građane RS, Srbe, Bošnjake, Hrvate, Rome, Jevreje i ostale da podrže Vojina Mijatovića, podrctavajući da je krajnje vrijeme da se puka politička matematika zamjeni podrškom ponuđenoj paradigmi i viziji kroz koncept koji personificira Vojin Mijatović. Puku političku matematičku logiku da će glasanje za Vojina Mijatovića pomoći pobjedi Dodika ili oslabiti Šarovića trebaju prestati. Hrabro je i odgovorno između „političke matematike“ i ponuđene integrirajuće bosanskohercegovačke političke vizije izabrati ovo drugo. Vojin Mijatović je jedini kandidat za člana Predsjedništva BiH iz entiteta RS koji je podržao i parafirao Deklaraciju o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine.

Krajnje je vrijeme za suštinske promjene političke paradigme koja već predugo traje u BiH, a posebno u entitetu RS koju po prvi put nakon deytonskog sporazuma nudi Vojin Mijatović. Ovi procesi također se moraju snažnije dešavati i u entitetu FBIH i Brčko Distriktu.