Radna grupa za Bosnu i Hercegovinu iz SAD ostaje čvrsto opredjeljena na principima Deklaracije o ustavnim i drugim reformama na putu Bosne i Hercegovine u EU i NATO

Predstavnik Upravnog odbora Radne grupe za Bosnu i Hercegovinu iz SAD Azem Dervišević tokom svog boravka u Sarajevu posjetio je Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca gdje je obavio razgovor i konsultacije sa generalnim sekretarom VKBI i koordinatorom Vijeća za provedbu Deklaracije o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO Emirom Zlatarom.

Radna grupa za BiH je formalna organizacija američkih državljana registrirana u SAD u kojoj su pored Amerikanaca porijekom iz BiH i mnogi značajni američki profesori  David Pettigrew, Daniel Serwer i mnogi drugi.

Usaglašena je neophodnost zajedničkog djelovanja kako bi se vjerodostojno preznetiralo stanje u Bosni i Hercegovini, posebno prema institucijama u SAD- State Departmentu i oba doma Kongresa SAD.

Daljnji koraci biće usmjereni na istrajavanju provođenja principa utvrđenih u Deklaraciji o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO, čiji su potpisnici, između ostalih, i Radna grupa za BiH i VKBI.

Konstatovao je da izalsnici Vlade SAD često nastupaju sa pozicija koje nisu u skladu sa narativima koje čujemo iz State Departmenta posebno u segmentu da se u BiH trebaju primjeniti demokratske evropske stečevine koje važe u svim državama članicama EU. Taj nesklad temeljnih pozicija institucija SAD i njihovih izaslanika za Zapadni Balkan često su proizvod nedovoljne informisanosti ključnih osoba u State Departmentu te se u javnosti može steći dojam da SAD odustaju od načela temeljnih principa ljudskih prava i sloboda u BiH kroz ponuđena zakonodavna rješenja u BiH. Politička pragma preuzima primat nad vladavinom prava i na ove pojave je nužno, precizno i sa argumentima, informirati Vladu SAD.