Usaglašeni prijedlozi koji se odnose na izmjene Izbornog zakona BiH I Ustava FBIH

Vijeće za provedbu Deklaracije o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO održalo je sjednicu u Sarajevu na kojoj su usaglašeni prijedlozi izmjena Izbornog zakona BiH i Ustava FBIH koje se odnose na sprečavanje blokade prilikom popunjavanja Doma naroda, izbora predsjednika/potpredsjednika Federacije BiH i izbora sudija u Ustavni sud FBIH.

Usaglašeni prijedlozi su privremenog karaktera i odnose se na implementaciju posrednih općih izbora koji će se obaviti nakon neposrednih općih izbora 02. oktobra 2022. godine. Prijedlozi će se uputiti Visokom predstavniku g. Kristijanu Šmitu, koji je na našem posljednjem susretu zamolio da se nevladine organizacije uključe u traženje i ponudu rješenja.

Na sjednici je izražena zabrinutost zbog činjenice da jedan od sudija Ustavnog suda FBIH ide u penziju u januaru 2023. godine, što usložnjava postojeću situaciju koju je nezakonitim opstrukcijama proizveo predsjednik FBIH Čavara (ne predlaganje sudija za nedostajuća  četiri upražnjena mjesta u Ustavnom sudu FBIH) što sasvim jasno otvara prostor za ustavnu krizu u Federaciji BiH.